首页 财经内容详情
cách kiếm tiền nhanh nhất(www.84vng.com):前9个月归母净利润亏损45.5亿元 债务压身的中天金融路在何方?

cách kiếm tiền nhanh nhất(www.84vng.com):前9个月归母净利润亏损45.5亿元 债务压身的中天金融路在何方?

分类:财经

网址:

SEO查询: 爱站网 站长工具

点击直达

cách kiếm tiền nhanh nhất(www.84vng.com):cách kiếm tiền nhanh nhất(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。cách kiếm tiền nhanh nhất(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,cách kiếm tiền nhanh nhất(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

每经记者 陈利 每经编辑 魏文艺

对中天金融(000540)(SZ000540,股价1.42元,市值99.47亿元)来说,近段时间尤其不好过。10月27日,中天金融发布的第三季度报显示,今年前9月营业收入约106.7亿元,同比下降52.2%;归母净利润约-45.5亿元,同比下降423.09%。截至报告期末,中天金融负债总计1533.68亿元,其中短期借款、一年内到期非流动负债合计363.61亿元,同比增长45%。

雪上加霜的是,在三季报公布的当晚,中天金融还宣布解除此前与佳源创盛签署的一项关于中天城投89亿元股权转让协议及质押协议,已支付的首期款15.8亿元将于12个月内无息退还给甲方。而在此之前,中天金融已有超26.23亿元的债务逾期。

归母净利降423.09%

公告显示,今年第三季度,中天金融营收15.98亿元,同比减少38.77%;年初至报告期末营收106.7亿元,同比减少52.2%,而在2021年同期这个数据还是增加11.2%。对此,中天金融解释称,系受房地产市场影响,销售不达预期及本期无新增竣工交付,致营业收入下降。

利润方面,中天金融前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约-45.5亿元,同比下降幅度达到423.09%;营业利润为-69.21亿元,比2021年同期的-13.94亿元多亏50多亿元,同比下降396.51%。

截至报告期末,中天金融总资产为1583亿元,比上年度末增长2.43%。年初至报告期末,经营活动产生的现金流量净额40.12亿元,比上年同期减少73.99%。整体销售规模较上年同期下降,经营活动产生的现金流量净增加少于上年同期。

对中天金融而言,更难的或许是即将面临的巨额债务。公告显示,截至2022年9月末,公司货币资金仅有36.5亿元,负债总计1533.68亿元,其中短期借款、一年内到期非流动负债合计363.61亿元,同比增长45%。

对于一年内到期债务的增长,中天金融解释称,长期负债截至本期末1年内到期,重分至一年内到期的非流动负债。

而在此之前的10月15日,中天金融就曾发布公告称,因受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响,公司及下属部分子公司流动性出现阶段性紧张,新增约有26.2亿元债务未能如期偿还,占2021年经审计净资产的22.06%。至此,中天金融已累计逾期债务总规模近70亿元。

彼时,中天金融表示,将以展期、部分偿还等方式,争取尽快与债权人就债务解决方案达成一致意见;同时通过加快推进住宅等资产去化,加快回收应收账款等方式全力筹措偿债资金;还将积极催促佳源履行付款义务,用来偿还这些到期债务。

,

皇冠体育www.hg108.vip)是一个开放皇冠正网即时比分、皇冠官方的平台。皇冠体育(www.hg108.vip)提供最新皇冠登录,皇冠体育包含新皇冠体育代理、会员APP,提供皇冠官网代理开户、皇冠官网会员开户业务。

,

180亿元资产出售告吹

在三季报发布的当天,中天金融还发布公告表示,公司已于2022年10月27日与受让方佳源创盛和上海杰忠企业管理中心(有限合伙)签署《关于中天城投集团有限公司之股权转让及质押协议之解除协议》,终止中天城投100%股权出售交易事项。

事实上,这笔交易最早可以追溯到2021年8月30日,彼时中天金融公告称,公司拟筹划重大资产出售,同意公司与佳源创盛签署转让协议,拟将中天城投100%股权以180亿元的价格转让予佳源创盛。同年9月,佳源创盛向中天金融指定账户支付了定金15.8亿元,不久后这笔定金被转为第一期股权转让价款。

不过,此后中天金融又数次公告将交易金额、交易方等作出相关调整。2021年12月,中天金融最终与佳源创盛、上海杰忠签署《关于中天城投集团有限公司之股权转让协议》,确定以89亿元将中天城投100%股权转让给佳源创盛和上海杰忠。

但进入2022年后,由于迟迟未收到第二期股权转让价款及第三期股权转让价款三分之一的股权转让价款,中天金融多次向受让方发布催告函。

如今,这笔交易最终宣布“流产”,这也意味着中天金融第二次与中天城投分离失败。

对于此次交易的终止,中天金融在公告中解释称,因市场形势较《股权转让协议》签订之时发生了较大变化,继续履行《股权转让协议》已不符合各方利益。

关于后续安排,待《解除协议》生效后12个月内,中天金融须将佳源创盛已支付的第一期股权转让价款15.8亿元无息退回;足额退回后3日内,各方再配合完成中天城投已质押股权的解除质押手续等。

同时,协议各方一致确认,各方之间无需因股权转让及质押协议的签订、履行及解除向相对方承担任何违约责任。中天金融也表示,此次交易终止不会影响公司的经营,不会对公司当期财务状况、经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本已债务压身的中天金融,如今随着这笔交易的终止,又将面临新增一笔15.8亿元巨债的困境,压力不可谓不大。

雪上加霜的是,中天金融旗下的未来方舟、文化广场等项目销售情况也并不乐观,且均处于停工状态,从而引来大批购房者的投诉。在人民网(603000)领导留言板上,就有购房者反映,原本应于2021年12月交房的未来方舟G7组团至今仍处于停工状态。

对此,贵阳市云岩区政府回复称,由于房开公司资金原因导致项目处于停工状态,房开公司正在通过各种渠道筹措资金,确保后续施工顺利完成,云岩区住建局已督促房开公司尽快开展复工复产工作。而由于“中天问题”涉及购房户维权较多,云岩区委、区政府已成立应对未来方舟存在问题的工作小组,共同推进复工具体工作。

,

U8HX官网www.eth108.vip)采用以太坊区块链高度哈希值作为统计数据,U8HX.COM官网单双哈希、幸运哈希、平倍牛牛等游戏数据开源、公平、无任何作弊可能性。

 当前暂无评论,快来抢沙发吧~

发布评论